#multifocale-contactlenzen - Den Haag, Nederland sluit